Психичен консерватизъм и психична промяна

Психичен консерватизъм и психична промяна

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 24, декември 2009 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

За психична промяна в една психична система може да се говори едва тогава, когато нещо в структурата й се реализира по различен от досегашния начин. Например, ако една връзка между две единици отпадне и на нейно място се създаде нова, а отношението между тях и функционирането на системата като цяло останат на същото ниво и със същото качество, ще може да се каже, че това е имитация на промяна. Но, ако вместо отпадналата връзка не се създаде нова връзка, или се създаде такава, която да демонстрира различно качество на отношението и различно ниво на това отношение, това би довело и до промяна в структурата на системата.

 

Ключови думи:  

Психичен консерватизъм, психична промяна