Проучване на външна и вътрешна информация за стартиране на собствен бизнес

Проучване на външна и вътрешна информация за стартиране на собствен бизнес

 

Автор:

д-р Недялко Хр. Колев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията се разглеждат основни моменти, свързани с проучване на информация за стартиране на малък собствен бизнес. Посочват се видовете информация, източниците на информация, методите и средствата за пазарно проучване. Конкретизират се етапите при провеждане проучването на информацията. Извеждат се препоръки за успешно стартиране на бизнес идеи.

 

Ключови думи:  

външна и вътрешна информация, млади предприемачи, малък бизнес, бизнес идея, бизнес план