ПРОУЧВАНЕ ПУКЛИВОСТТА ПРИ СОРГО ЗА ЗЪРНО (SORGHUM BICOLOR (L.) MOENCH)

Автори: Ирена Голубинова, Анелия Кътова, Анна Илиева, Пламен Маринов-Серафимов. Институт по фуражните култури, Плевен

Соргото (Sorghum bicolor (L) Moench) е добре позната и съпътстваща човешкото развитие култура от древността да наши дни. Смята се, че произлиза от районите на Северна Африка, където е оглеждано предимно като хлебна култура, осигуряваща прехраната на местното население. На съвременният етап, соргото е познато като фуражна и техническа култура и се отглежда за зърно и зелена маса, силаж, захарен сироп и др. Със своето разнообразие от форми, намира все по-голямо приложение в нови направления за производството на биогорива, озеленяване, декорации, прозрачни лепила и др. Соргото като толерантно към засушаване, воден дефицит и температурен стрес културно растение се явява алтернативна култура при условия на екстремни засушавания, където традиционните зърнени и фуражни култури трудно реализират продуктивният си потенциал. Соргото е петата по важност зърнена житна култура в света по данни на FAO. Първо място по засети площи заема САЩ, следвана от Африкански и Азиатски държави. У нас площите със сорго през 2014 година са над 66 000 dka (по данни на Отдел „Агростатистика“ към МЗХ) което ни нарежда на 69 място в световен мащаб. Въпреки, че производството на сорго в България е слабо застъпено, интереса за отглеждането му през последните години у нас нараства.

Едно от многостранните приложения на соргото в редица райони предимно на Азия и Африка е за приготвяне на безквасен хляб и каша, производство на брашно, пуканки, корнфлейкс, в пивоварната промишленост (бира) както и в народната медицина. От получаваните от соргото брашна се приготвят по-здравословни храни и безглутенови продукти на зърнена основа с високо белтъчно съдържание, което повишава потребителския интерес и търсене му като незаменима диетична храна предимно в САЩ и редица Европейски страни. Възможността за използване на соргото като суровина в хранително-вкусовата промишленост, налага да се изследва състава и качеството на зърното. Поради ненатрапчивия цвят и вкус основно се използва сорго с  бяло оцветяване на зърното, но се проучват също и физикохимичните, хранителни и антихранителни свойства на сортове с по-тъмен цвят и пигментация.

Четете повече ТУК.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***