Промяната в парадигмата и новото разбиране на думата информация