Промяната в парадигмата и новото разбиране на думата информация

Промяната в парадигмата и новото разбиране на думата информация

 

Автор:

Розалия Александрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 31, ноември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Научната парадигма е обществен договор за устойчивост на понятията, чрез който учените от дадено поколение или няколко последователни поколения изследват явленията и процесите в даден клон на науката, като ги анализират и обобщават в полза на развитието на обществото. Т.е това е рамката, в която се осъществява главната цел на науката, която от създаването й от древни времена до днес е да бъде основен двигател на човешкото развитие и на човешкия прогрес. Според академик А. Акимов всяка научна парадигма се основава на първо място на развитието на физиката като основа за развитието на философската наука.

 

Ключови думи:  

Промяна, парадигмата, информация