Промени в личността и структурата на мислене при пациенти с диагноза рак на гърдата

Промени в личността и структурата на мислене при пациенти с диагноза рак на гърдата

 

Автор:

Елена Анзова

 

 

Списание “Българска наука”

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Ракът на гърдата заема първо място сред всички онкологични заболявания при жените в нашата страна. Ежегодно нараства заболеваемостта и смъртността. Всяка година в България от рак заболяват 30 000 души и 17 000 от тях умират с тази диагноза. Световната здравна организация изчислява, че над 40% от всички случаи на рак, могат да се предотвратят чрез превенция. Ракът на гътдата е на първо място по честота при жените и представлява 27, 3% от всички злокачествени заболявания при тях. По данни на Националния Раков Регистър за 2014г. са регистрирани 4011 случаи. Един от генералните проблеми за нашата страна е късната диагностика, а именно след втори стадий.

 

 

Ключови думи:  

Рак на гърдата, лечение на рак