Проект „Проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа“ (HERACLES) по 7-ма Рамкова програма на ЕК.

Уведомявамe ви за края и резултатите от един международен проект, мултицентрово проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа, който освен с научно е и с голямо социално-икономическо значение за България и региона.
По отношение на заболяемостта от ехинококоза (кучешка тения) страната ни се нарежда на второ място в Европа след Румъния.  В посочения проект на 7-ма Рамкова програма на Европейската комисия участват български учени от Университетски болници на МУ-София и с тяхно участие за пръв път е направено подобно мащабно скринингово проучване.
Това е и първата публикация по темата в авторитетното медицинско списание Lancet ID от създаването му.
Партньорите от Италия, Испания, Румъния и Турция активно осведомяват медиите си след 21.05 (след тази дата пада ембаргото върху публикацията в  Lancet ID и тя може да бъде представяна и коментирана).
Ето повече информация относно резултатите от проекта:

Проект „ПроучваненаехинококозатавЦентралнаиИзточнаЕвропа“ (HERACLES)по 7-ма Рамкова програма на ЕК.

http://www.heracles-fp7.eu/index.html

http://sbalipb.bg/public_procurements/Proekt_HERACLES.pdf

 

Международен координатор:Dr. Adriano Casulli,  Istituto Superiore di Sanita, Roma, Italy


РЕКЛАМА:

***

Национален координатор за България: Проф. Каменна Вутова, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, МУ-София.

Участници от българска страна: лекари- паразитолози, инфекционисти и гастроентеролози от Университетски болници на Медицински университет – София (СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ) и МБАЛ „Кърджали“.

 

 • Направено мултицентрово, тип cross-sectional, скринингово ехографско проучване на доброволци от България, Румъния и Турция.
 • За период от една година са направени проучвания на 50 ендемични селски района от трите страни, като са обхванати 24 693души.
 • Изследванията в Българияса в областите Благоевград, Бургас, Кърджали и Шумен и обхващат 8602 души.
 • В България са открити 49 болни с абдоминална кистна ехинококоза от които 23 са новодиагностицирани и нелекувани до момента.
 • Съпоставяйки тези резултати с официалните данни за заболяемост от ехинококоза през 2014 и 2015, се оказва, че в България заболяването е подценено десетократно.
 • Проектът продължава с обработване на анкетните данни от всеки доброволец за определяне на рисковите фактори, битови и професионални, за живеещите в ендемичните райони на всяка страна.

 

До момента са публикувани над 40 научни статии по темата, а обобщаващата публикация е представена в Lancet ID, където за пръв път се публикува по темата кистна ехинококоза.

http://www.heracles-fp7.eu/heracles_survey.html

СЪОБЩЕНИЕ

На 01 октомври 2013 г. стартира международен проект, финансиран от 7-ма Рамкова програма на Европейската Комисия

Tема [ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.2013.2.3.4-1], [Забравени инфекциозни болести в Централна и Източна Европа], „Проучване на ехинококозата в Централна и Източна Европа“ (Human cystic Echinococcosis ReseArch in CentraL and Eastern Societies – HERACLES),Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ No: 602051/ 2013-07-09.

Първата работна среща на изпълнителите на проекта се проведе в Рим на 17 и 18декември 2013 год. Координатор на международния проект е Istituto Superiore di Sanità,Рим, Италия. Участват девет изследователски организации и болници от 5 европейски страни на Централна и Източна Европа (България, Испания, Италия, Румъния, Турция.България се представя от колектив на Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести „Проф. И. Киров” ЕАД – г. София (СБАЛИПБ), с координатор проф. Каменна Вутова. Продължителност на проекта – четири години.

Основните цели на проекта са:

 • Извършване на ултразвуков скрининг в ендемичните за ехинококоза селски райони настраните от Централна и Източна Европа
 • Създаване на национални регистри за наблюдение на ехинококозата в тези страни
 • Създаване на представителна био-банка от проби от кръв и от ехинококови кисти сцел генотипзиране и ултра-структурни изследвания
 • Валидиране на нови имунологични китове за наблюдение, диагностициране ипроследяване
 • Идентифициране на факторите, свързани с ехинококозата чрез изследване навзаимодействието между паразита и гостоприемника (вирулентност на паразита и

  имунитет)

 • Повишаване бионаличността на лекарството Albendazole (ABZ) в in vivo модел исинтез на нов медикамент
  Повече информация на: http://www.iss.it/crlp/index.php?lang=2&id=149&tipo=12

Европейска нощ на учените 2022 г.: