Произход на магнитното поле на Земята

Произход на магнитното поле на Земята

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 29, септември 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

От 1939 година се счита, че геомагнитното поле произлиза механизъм динамо, но не в течното ядро на земята, както дълго се е смятало, а в генерирания от атомно делене подслой на геореактора, естествено произлязъл реактор за атомно делене, за който се смята, че съществува в центъра на Земята.

 

Ключови думи:  

Произход на магнитното поле, Земята