Проф. Васил Кавърджиков: Науката и творческия процес

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Казвам се Васил Кавърджиков и съм директор на Института по механика. Преди много години завърших физика и се ориентирах към приложната механика, и по-точно уредостроене за нуждите на механиката. Сега, след доста години труд в тази област, съм директор на Института по механика. Продължавам да се занимавам с интересни неща, заедно с колегите си от различните направления на съвременната механика. Такива са механиката на твърдото деформируемо тяло, механика на флуидите, мехатрониката и др.

Моето направление е да разработвам и прилагам лазерно-оптични методи за измерване на деформации, премествания в областта на различните клонове на механиката: твърдо тяло, флуиди и други. С моите колеги разработваме много интересни неща, свързани с приложенията на механиката в различните области на индустрията, например създаването на нови подходи за моделиране на различни процеси и обекти, свързани с инженерните науки, в областта на материалознанието, в областта на мехатрониката, в областта на механиката на флуидите и в други интересни области, свързани с индустрията и приложението на знанията по механика.

Институтът по механика и биомеханика е създаден преди около 37 години от обединяването на секциите по механика при института по математика и механика към БАН и Централната лаборатория по биомеханика. По-късно, през 1993 година, този институт беше преименуван в Институт по механика (ИМех) и досега носи същото име. Днес тук работят специалисти с различно базово образование: математици, механици, физици, инженер-химици, инженери по строителство, машинни инженери, биомеханици, IT инженери, електро инженери и други. Този интердисциплинарен екип е в състояние да решава редица сложни задачи, свързани със съвременната проектна дейност в областта на фундаменталните изследвания по механика и приложенията на механиката в индустрията, в икономиката.

Научните и научно-приложни изследвания на ИМех са организирани в шест секции…


РЕКЛАМА:

***

Цялата статия е публикувана в брой 112 на сп. Българска наука: тук!

Абонирайте се за списанието тук!