Проекти от XVII век и индустриалната революция до днес

Проекти от XVII век и индустриалната революция до днес

 

Автор:

Елица Петрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 77, април 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Периодът се характеризира с революция в областта на оптиката, усъвършенстване на техниките за производство на стъкло и формиране на професионални инженерни общества. Големите проекти са спонсорирани от короната и държавата. В Европа монархиите твърдо вярват в правото на царете да изграждат екстравагантни дворци.

 

Ключови думи:  

Проекти от XVII век, история,  индустриалната революция до днес