Проектът ЕЛИ-НП: Възможност за научно сътрудничество и технологично развитие на Балканите

Проектът ЕЛИ-НП: Възможност за научно сътрудничество и технологично развитие на Балканите

Автори:

Николае Виктор Замфир

Димитър Л. Балабански

Павел Петков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 97, април 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Проектът ЕЛИ (Инсталация за екстремна светлина) е свързан с изграждането на най-мощния лазер в историята, чиято мощност и интензитет, не са достигни досега от съоръжение от подобен тип. Реализирането му ще позволи осъществяването на нови, непознати досега приложения както в науката, така и в индустрията и обществения живот. Проектът започна одобрение на подготвителен етап от Европейската комисия през 2008 г. с участието на изследователи от тринадесет европейски страни. България също беше част от тази общност, заедно с Чехия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Великобритания, Полша, Португалия, Румъния, Испания и Унгария. В края на подготвителната фаза, през декември 2010г., се взе решение проектът ЕЛИ да се реализира в три държави: Чехия – високо енергетични снопове, Унгария – атосекунден лазер и Румъния – ядрена физика. За осъществяването на проекта съответните страни-изпълнители използват финансиране от структурните фондове на Европейския съюз.

 

Ключови думи:  

Проектът ЕЛИ, Инсталация за екстремна светлина, лазери, светлина