Продукти на съвременната музикална индустрия

Продукти на съвременната музикална индустрия

 

Автор:

Владимир Филипов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 93, декември 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В съдържателно отношение, настоящата научна статия изследва същността и видовете продукти на съвременната музикална индустрия. Последователно са представени авторска концепция за структурата, съдържанието и формата на музикалния продукт в контекста на интелектуалната собственост и основни характеристики и специфики на нотните партитури, звукозаписите, музикалните видеозаписи и изпълненията на живо.

 

 

Ключови думи:  

Музикална индустрия, Музикален продукт, Нотни партитури, Звукозаписи, Музикални видеозаписи, Изпълнения на живо