Процес на изграждане на C4ISR системи на народна освободителна армия

Процес на изграждане на C4ISR системи на народна освободителна армия

 

Автор:

Фам Т. Киен

 

 

Списание „Българска наука“

брой 63, януари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните две десетилетия, с бързото развитие на икономиката, в Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) се инвестира повече. Освен това, с постиженията на революцията във военното дело и стратегическата промяна на баланса на силите в света след края на Студената война, НОАК все повече се съсредоточава върху способността за постигане на информационно превъзходство пред противниците си във високотехнологично бойно поле и се превръща в една информатизационна сила.

 

Ключови думи:  

народна освободителна армия