Процес на изграждане на C4ISR системи на народна освободителна армия