Проблеми в строителството, проектирането и експлоатацията на ветроходни училища