Проблеми в строителството, проектирането и експлоатацията на ветроходни училища

Проблеми в строителството, проектирането и експлоатацията на ветроходни училища

Автор:

Галина Стойкова Маркова

Списание „Българска наука“

брой 102, октомври 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Статията е свързана с развитие на архитектурата във ветроходните училища, и по-точно яхтени комплекси, включващи учебни, спортни, здравни и развлекателни зони; обекти, популярни в световната практика и много актуални за руските инвестиции.

 

Ключови думи:

архитектурно проектиране, яхт комплекс, училища, класификация, хотелски комплекс, физкултурно-оздравителен комплекс

 

READ ARTICLE