Приятели ли са или не? Само една секунда смях разкрива отношенията, според проучване на UCLA

Credit: Patti Smith, flickr

Според проучване на Университета на Калифорния в Лос Анджелис (UCLA) е достатъчно да чуете как двама души се смеят заедно, само за секунда, за да прецените дали те са приятели или не.

Проучването е публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, а негов съавтор е Greg Bryant, който е професор по комуникационни науки в UCLA. То твърди, че феноменът е валиден в целия свят – както и че, когато хората чуят две жени да се смеят заедно, те са много склонни да ги възприемат като приятелки, дори това да не е вярно.

Bryant и 32-ма негови сътрудници от цял свят, включително професора по антропология от UCLA Daniel Fessler и Riccardo Fusaroli, който е доцент към Interacting Minds Center на Университета на Орхус в Дания, искали да разберат комуникативните функции на съвместния смях.

Те пуснали 48 кратки аудио записа на двама души, които се смеят заедно, пред 966 слушателя от 24 различни общества. Слушателите включвали хора от общества, които се препитават от лов и събирателство, други малки популации с традиционен начин на живот, групи от работническата класа и студенти.

Смехът бил записан по време на разговори между двойки студенти от UC Santa Cruz — някои от тях били приятели, други се запознали едва наскоро. Записите включвали едновременния смях на две жени, двама мъже и мъж и жена. При 61% от случаите, слушателите успявали правилно да преценят дали хората, които слушат са приятели или непознати.


РЕКЛАМА:

***

Слушателите успявали да определят най-точно какви са отношенията в двойките, когато се смеели две жени, които са приятелки – слушателите познавали в 80% от случаите.

Прочетете целия материал в първия брой на новото списание “Българска наука и медицина”: тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: