Присъединете се към нощта на учените!

Specialist_Science_Logo.gif

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г. През изминалия период участващите в Нощта на учените университети и научноизследователски организации насочват общественото внимание и популяризират постиженията на различни области на науката: физика и технологии (2006); археология и история (2007); биология, химия и екология (2008); астрономия (2009), наука и индустрия (2010), химия (2011), иновации (2012). Тази година Нощта на учените ще се проведе на 27 Септември под мотото е TРИЪГЪЛНИКЪТ НА ЗНАНИЕТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО.

„Ние сме част от вас, станете и вие част от нас!“

В днешното информационно общество значението на професията на учения е от изключително значение за съвременното развитие на държавата. Ако обичате предизвикателствата и не сте направили все още вашия избор, кариерата в науката, образованието и иновациите е ценна реализация. Тя може да се окаже вашият път. От нашата Нощ на учените ще откриете, че учените са интелигентни, забавни с чувство за хумор, непосредствен начин на общуване и получаващи удоволствие от своята реализация.

„Голямата наука възниква от най-малката идея.“

Същевременно, обединявайки всички страни-членки в Европейския съюз в тази обща платформа за популяризиране на учените и тяхната работа, ние ще ви покажем значението и влиянието на самата наука в нашия ежедневен забързан живот чрез демонстрации, изложби и дискусии, свързани с последни значими иновационни и технологични разработки в различни сектори като енергия, нови материали, качество на живот.


РЕКЛАМА:

***

„Живея за да уча, уча за да живея!“

Много от инициативите в Нощта на учените са посветени на младите хора – тяхното представяне като бъдещите таланти на България.

 

ПРОГРАМАТА: – http://www.cys.bg/2013/ktrio/program.html


Европейска нощ на учените 2022 г.: