Природен сапун

Природен сапун

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 39, юли и август 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

По полянките на парка, наред със синята жлъчка (цикория), дивия морков, звездана, червената и бялата детелина, доволно често се среща и лечебното сапунче Saponaria officinalis. То е наричано най-често само сапунче или сапуниче, а някъде белонога и раки-сапун.

 

Ключови думи:  

Природен сапун