Принципи и съвременни приложения на холографските симулации

Принципи и съвременни приложения на холографските симулации

 

Автор:

ас. Йоана Иванова

 

Списание „Българска наука“

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Поради голямото разнообразие от възможни класификации на холограмите, е необходимо да бъде избрана за разглеждане тази от тях, която е най-удачна съобразно поставените цели в конкретен случай. Могат да бъдат дадени множество примери за изследване на обекти от различни области с помощта на холографски симулации. Холографските методи се използват също за съхраняване и обработка на информация. Това обуславя голямото разнообразие от практически приложения на холограмите.

 

 

Ключови думи:  

холографски методи, 3D принтиране