Принципи и съвременни приложения на холографските симулации