Приложения на Hydro-jet при рани с голяма секреция

Приложения на Hydro-jet при рани с голяма секреция

 

Автор:

Христо Лозанов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Независимо от определяне на септичното състояние на пациентите и независимо от определяне на динамиката на промените във възпалителните биомаркери, при хирургични пациенти много често се наблюдават рани с високи стойности на секреция. Според вида на оперативните интервенции, нашите наблюдения определят най-общо, че това са пациенти, които често са оперирани по различен повод в областта на долните крайници. Наличието на Sirs не е задължително, което най-вероятно се дължи на голямата хетерогенност на този тип заболяване, а също така и на имунния отговор.

 

Ключови думи:  

Приложения на Hydro-jet,  рани с голяма секреция