Приложение на нанотехнологиите в медицината и офталмологията

Приложение на нанотехнологиите в медицината и офталмологията

 

Автор:

Красимир Коев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 61, ноември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В обзора е изложено какво предст вляват нанотехнологиите и как се прилагат в медицината, и по-конкретно в офталмологията. Засегнати са едни от основните цели на наномедицината, т.е. всеобхватно наблюдение, контрол,защита и подобряване на биологичните системи на молекулярно ниво, използвайки инженерни нанометоди и наноструктури, които да постигнат лечебен резултат. Описани са приложенията, които нанотехнологиите намират в офталмологията (включително начините на лечение на оксидативния стрес, проектиране на фрактални устройства, импланти- рани в очите, доставяне на лекарстав с микропомпи и лечение на дегенеративни заболявания на ретината с генна терапия, протезиране и регенеративна наномедицина). Проследяват се революционните подходи на нанотехнологиите, насочени към настоящите терапевтични предизвикателства, като предоставяне на лекарства и премахване на следоперативни белези. Нанотехнологиите могат да дадат възможност за справяне с нерешими до момента проблеми (например лечение на пациенти с дегенеративни очни заболявания).

 

Ключови думи:  

Приложение на нанотехнологиите,  медицината и офталмологията