Приемната грижа в България и българската култура до 50-те години на 20 век

Приемната грижа в България и българската култура до 50-те години на 20 век

 

Автор:

Христина Башева

 

 

Списание “Българска наука”

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

През последните години в България в публичното го- ворене все по-често присъства темата за децата в риск, за правото на всяко дете да расте в спокойна и щастлива семейна среда. В унисон с европейските движения и програми за обгрижване на деца, в първите десетилетия на века и у нас започна активно популяризиране на усилията за намаляване броя на социалните домове, в които живеят сираци или деца с увреждания.

 

Ключови думи:  

приемната грижа в България, българската култура