Преп. Григорий Синаит – един вселенски учител

Преп. Григорий Синаит – един вселенски учител

 

Автор:

Алексей Стамболов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В своята статия „Исихасткото движение в България: Търновската школа и връзките и́ с Константинопол” английският изследовател Мюриел Хепъл пише следното: „Изглежда, че сред българите учението на Григорий Синаит попаднало на благодатна почва, което не е изненадващо предвид религиозната ситуация в България по онова време – както впрочем и по всяко друго време. България била страна в почти хронично състояние на религиозен кипеж”. И след като дава примери с богомилите, адамитите и варлаамитите, той заключава:„Изглежда, че в България всеки религиозен учител, православен или еретик, би намерил последователи, затова не е чудно, че Григорий Синаит скоро имал група от предани ученици”.

 

Ключови думи:

Григорий Синаит