Преекспониране на сюжетната рамка на филма „Антихрист”на Ларс Фон Триер

Преекспониране на сюжетната рамка на филма „Антихрист”на Ларс Фон Триер

 

Автор:

Виолета Даулова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 30, октомври 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В последно време все по- трудно съвременното общество може да бъде скандализирано. Това се дължи не само на голямата достъпност, която е осигурена благодарение на интернет, но и на факта, че самото понятия „скандал” е започнало да губи тежестта на иначе своята убедителна конотация. Определено, обаче, филмът на Ларс Фон Триер „Антихрист” успя да скандализира не само висшата кино критика, но и цялото общество. Отзивите по филма са разнообразни, мненията крайно противоречиви, интересът безспорен.

 

Ключови думи:  

Преекспониране на сюжетната рамка, филм, „Антихрист”на Ларс Фон Триер