Предсказване на времето през Средновековието

Предсказване на времето през Средновековието

 

Автор:

Марио Тодоров Филипов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 64, февруари 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Развитието на световният климат има изключително значение за съвременната историческа наука. Климатичните промени имат неоспоримо влияние над демографските, стопанските и политическите фактори, важни за изграждане на пълна и обективна оценка във всяко едно историческо научно изследване. Съвременният изследовател не би могъл да вникне напълно в светогледа на средновековния човек, без да е наясно с влиянието на природните процеси, характерни за даден географски в определен времеви период.

 

Ключови думи:  

Предсказване на времето през Средновековието