Предприемаческа активност в сферата на алтернативния туризъм в района на Добруджа

Предприемаческа активност в сферата на алтернативния туризъм в района на Добруджа

 

Автори:

Доц. д-р Теодорина Турлакова

Гл. ас. д-р Гергана Славова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 51, октомври 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Селските общини в България заемат основен дял от територията от страната и обхващат близо половината от населението на страната. Налице е диспропорция в развитието на градските и селските райони както по отношение на икономическото развитие, така и по отношение на образователното равнище, демографско състояние, достъп до основни услуги и др. Еднотипно е състоянието на селските райони в Добруджа като единственото предимство на тези части от България е високия относителен дял на селскостопанската дейност.

 

Ключови думи:  

Предприемаческа активност в сферата на алтернативния туризъм в района на Добруджа