Предприемаческа активност в сферата на алтернативния туризъм в района на Добруджа