“ПРЕДИМСТВАТА НА ОРГАНИЧНИТЕ ПРОДУКТИ”

“ПРЕДИМСТВАТА НА ОРГАНИЧНИТЕ ПРОДУКТИ”

 

Автор:

Калина Хицова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 26, април 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Имам за цел да разясня естеството на органичните продукти. В тази връзка ще разгледам различията им спрямо стандартните продукти, които се намират на пазара. На базата на тези сравнения ще проследя предимствата на единия пред другия вид храни.

 

Ключови думи:  

“ПРЕДИМСТВАТА НА ОРГАНИЧНИТЕ ПРОДУКТИ”