Поведенческите прояви в градския транспорт и… още нещо

Поведенческите прояви в градския транспорт и… още нещо

 

Автор:

Яна Ненчева

 

 

Списание “Българска наука”

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Колко често ни се случва да се возим в градския транспорт и някоя стринка така да ни вдигне кръвното за някоя глупост до такава степен, че да усетим как кръвта започва да пулсира в ушите ни? След няколко спирки в чудене, как може да има такива хора и как ти самия може да се ядосваш за такива неща, на човек му отминава. Това е нормално. Поведението включва всички действия или реакции на организма към външни и вътрешни стимули, които са насочени към задоволяване на основни жизнени нужди или към приспособяване на индивида към околната среда. В случая нямаме друг избор освен да се приспособим и да не обръщаме внимание.

 

Ключови думи:  

Поведенческите прояви, градския транспорт, поведение