Поведенчески проблеми в дома и училището в юношеска възраст. Проблеми на консултирането при юноши с поведенчески проблеми

Поведенчески проблеми в дома и училището в юношеска възраст. Проблеми на консултирането при юноши с поведенчески проблеми

Автор:

Вероника Иванова

Списание “Българска наука”

брой 103, ноември 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Темата за девиантното поведение на юношите е обект на медиен и обществен интерес. За съжаление, обаче, тя е повдигана на фона на много емоции, предразсъдъци и предположения. Но психологът, в своя консултативен кабинет, не може да бъде в ролята на обществен съдник или възпитател. В тази статия се разглеждат някои от принципите на работа с младежи с девиантно и делинквентно поведение, разгледани от погледа на психоаналитичната теория.

 

Ключови думи:

поведение, психология

 

READ ARTICLE