Последователност и промяна във военното дело на Европа (1500 – 1700 г.)

Последователност и промяна във военното дело на Европа (1500 – 1700 г.)

 

Автор:

Александър Стоянов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 50, септември 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Теорията на Военната Революция (the Military Revolution Theory) е една от най-издържливите и наложени идеи в историята на Новото Време. Тази теория, формулирана от проф. Майкъл Робъртс преди повече от 60 години, продължава и до ден днешен да оформя идеята на историците за това, как са се водели войните в този бурен период от историята на Европа. Разбира се, както всяка друга теория, и тази е претърпяла известни метаморфози, преминала е през перото на свои критици и поддръжници, и е получила безброй разновидности, засягащи не само европейската, но – и световната военна история.

 

Ключови думи:  

Последователност, промяна, военното дело на Европа (1500 – 1700 г.)