Последният езически владетел на Римската империя

Последният езически владетел на Римската империя

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 85, януари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Флавий Евгений (убит на 6 септември 394 г.) бил узурпатор, управлявал Западната Римска империя от 392 до 394 г. Въпреки християнското си изповедание, той бил последният римски владетел, поддържал политеизма. Бивш учител по граматика и риторика, Евгений се ползвал с подкрепата на франка Арбогаст, заемащ длъжността magister militum /командващ армията/ и фактически управител за Западната Римска империя.

 

Ключови думи:  

Рим, история, древен Рим