Пощенски марки от 1913 г. за Балканските войни

Пощенски марки от 1913 г. за Балканските войни

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 59, септември 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

По повод честването на 100-годишнината от Балканската война 1912-1913 г. у нас бяха издадени книги с репродукции на документални снимки и илюстровани пощенски картички, отпечатани през годините на войната от държавни ведомства, частни организации, знайни и незнайни книжари. Сюжетите на картичките имат за цел главно да пропагандират успешните военни действия, водени от българската войска. Застъпени са и портрети на главните политически и военни ръководители на България и нейната армия.

 

Ключови думи:  

Пощенски марки, 1913 г., Балканските войни