Популярност и масовизиране на народния планински туризъм в началото на социализма в България

Популярност и масовизиране на народния планински туризъм в началото на социализма в България

 

Автор:

Ирена Георгиева Таушанова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 34, февруари 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Да си турист, който обикаля из родните планини днес, е като да си част от малко субкултурно общество. Ти си човек, които живее в град, работи, учи, грижи се за семейството си и има куп задължения като гражданин на тази държава, и в своето натоварено ежедневие, успяваш да спестиш няколко дни за психическа (ако не физическа) отмора сред чистия въздух горе в планината. Преди да заминеш, със сигурност поглеждаш в някой форум, за да се запознаеш с маршрута, метеорологичните условия и телефона на хижата, за да са ти сготвили нещо вкъсно когато пристигнеш. Познаваш се (дори и само виртуално) с хората, които също го правят, но и без това поздравяваш всички, които срещаш в планината, защото в този момент те са ти сродни души. Вие всички обичате този начин на живот, макар да го живеете няколко дни в годината. Той е общ, един и същи избор, направен по – едно и също време, който ви кара да се чувствате близки и познати.

 

Ключови думи:  

Популярност и масовизиране на народния планински туризъм в началото на социализма в България