Помпей – оживялото минало

Помпей – оживялото минало

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 45, февруари 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Помпей бил основан от оските през VI век пр. н. е. Названието на града произлиза от оскското pumpe — ‚пет‘, тъй като градът възникнал от сливането на 5 селища. Делението му на 5 избирателни окръзи се съхранило и по римско време. Митологичното тълкуване на наименование на града възлизало към гръцкото pompe /триумфално шествие/: според легендата Херакъл, след победата си над великана Герион, тържествено влязъл в града. Първоначално Помпей бил под влиянието на Куме, а към края на VI в. пр. н. е. в него се разпореждали етруските и той влизал в състава на съюз от градове, начело с Капуа. През 20-те години на V век пр. н. е. бил завладян от самнитите. След като самниткият съюз бил победен от римляните през Втората Самнитска война, към 310 г. пр. н. е. Помпей станал съюзник на Римската република.

 

Ключови думи:  

Помпей, оживялото минало, Рим