Политология за учени от естествените науки – час 1