Политическата криза в Римската империя през III век

Политическата криза в Римската империя през III век

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 86, февруари 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В този период ситуацията в държавата много се обострила. Нуждата от пари карало правителството системно да влошава качеството на монетите, което ги обезценявало и натуралния обмен станал все по-чест. Също така наместниците, чиновниците, и командирите започнали да получават заплатата си в стоки. В зависимост от ранга било определено кой колко дрехи, скъпоценности, съдове, хляб, месо, яйца, коне, роби и наложници ще получи.

 

Ключови думи:  

Политическата криза в Римската империя през III век, Рим