Погребални практики и гробни съоръжения в римската провинция Тракия

Погребални практики и гробни съоръжения в римската провинция Тракия

 

Автор:

Елица Димитрова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 81, септември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Погребалните практики заемат изключително важно място в тракийската култура, поради факта, че в древна Тракия мъртвите заемат по-високо място от живите. Те са обект на култ, в основата на който стоят преклонението пред предците, вярата в безсмъртието и надеждата, че мъртвите се връщат. Гробните практики и съоръжения са сред най-важните и консервативни категории археологически материал. Тяхното изследване разкрива важни етнически и културни аспекти на древните общества, населявали определена територия.

 

Ключови думи:  

Погребални практики, гробни съоръжения, римската провинция Тракия, история