Пластмасови отпадъци замърсяват водната повърхност, дори в Антарктика

Пластмасови отпадъци замърсяват водната повърхност, дори в Антарктика

 

Автор:

Екатерина Ангелова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 83, ноември 2015 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Пластмасови отпадъци могат да бъдат открити дори и в най-отдалечените кътчета на планетата– арктичните води. Това бе потвърдено в едно от първите изследвания в тази област, проведено на север от Полярния кръг. То е част от последните проучвания на международния екип на центъра „Хелмхолц” за полярни и морски изследвания(AWI) към института „Алфред Вегенер” и Белгийската лаборатория за полярни изследвания.

 

Ключови думи:  

Пластмасови отпадъци, замърсяване на водната повърхност, Антарктика, околна среда