- Advertisement -

PIXE МЕТОДЪТ В АРХЕОЛОГИЯТА – АНАЛИЗ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ (за първи път в България, проект CHARISMA)