Как се пишат научнопопулярни статии

На професионалните учени и инженери често им се налага да обясняват работата си на неспециалисти вкл. пред медиите и широката общественост. Често срещан начин за комуникация с обществеността са научнопопулярните статии в списания и вестници като  National Geographic, Wired, Popular Mechanics или Smithsonian. Тези статии се различават от академичните или техническите текстове по два основни признака:

По отношение на предназначението

Докато при академичните текстове (например в лабораторните доклади) основната цел е да информират, при научнопопулярните водещ е стремежът да забавляват. И в двата случая обаче целта на текстовете е да убедят читателите, че определена гледна точка е подкрепена от данни или други доказателства. При научнопопулярните статии убеждаването най-често е насочено към информация, свързана със спорни теми от типа на климатичните промени или ваксините.

По отношение на аудиторията

Академичните и техническите текстове са предназначени за други професионалисти, т.е. читатели, които имат необходимите познания по темата и се нуждаят от тази информация поради естеството на своята работа или заради продължаващото си образование. За разлика от тях, научнопопулярните текстове са насочени към неспециалисти, които се интересуват от наука и инженерство, но е възможно да им липсва необходимата подготовка по дискутираната тема, поради което се налага техническите термини да бъдат ясно дефинирани, а научните понятия – изяснени по-подробно.


РЕКЛАМА:

***

Компоненти на научнопопулярната статия

Тъй като неспециалистите четат в свободното си време и разполагат и с много други форми на развлечение, е важно да съумеете да привлечете вниманието им бързо още в първия параграф на научнопопулярната статия. Това се нарича „закачане на читателя“ и можете да го направите по няколко начина:

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: