Перспективи пред световната икономика през 2015 г

Перспективи пред световната икономика през 2015 г

 

Автор:

Колектив Кaroll

 

 

Списание „Българска наука“

брой 73, декември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В края на всяка година анализаторският екип на британския асет мениджмънт лидер – Schroders – представят пред медиите своите прогнози за развитието на световната икономика за следващата година. На тазгодишната медийна конференция бяха засегнати основно темите за темпа на световното възстановяване от икономическата криза, влиянието, което силния долар може да окаже върху световната икономика през следващата година, представянето на развиващите се пазари и перспективите пред азиатските пазари.

 

 

Ключови думи:  

световна иконимоика, финанси