За персонажите, представени върху кани № 2 и 7 от съкровището от надсентмиклош


Получи имейл при нов подкаст и брой на БГ Наука

Получавате на имейла си всеки нов пост свързан с подкаста и всеки нов брой на БГ Наука.