За персонажите, представени върху кани № 2 и 7 от съкровището от надсентмиклош

За персонажите, представени върху кани № 2 и 7 от съкровището от надсентмиклош

 

Автор:

Никоилай Марков

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Намереното при земеделска работа на дълбочина около 1,5 м през 1799 г. съкровище в землището на банатското село Над сентмиклош (дн. Сън Николау Маре, Румъния) и до днес вълнува с изяществото и с необичайността на формите и на сцените, представени върху него посетителите на експозицията на Kunsthis-torisches Museum във Виена, където то се съхранява. Нерешените въпроси около това съкровище, състоящо се от 23 златни съда с общо тегло 9,945 кг и до сега са повече от тези, за които е постигнато съгласие между изследователите му.

 

 

Ключови думи:  

За персонажите, представени върху кани № 2 и 7 от съкровището от надсентмиклош