Pax Romana и племената между Рейн и Дунав през 1 в.

Pax Romana и племената между Рейн и Дунав през 1 в.

 

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 55, март 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Представите за политиката на Рим като низ от нескончаеми завоевания са доста погрешни. Поначало римляните се стараели да живеят в мир със съседите си, поднасяйки им подаръци и привличайки ги на служба. От тях се формирали помощни войски, командвани от местните вождове. Покровителствайки „приятелите си“ Рим започвал да играе ролята на арбитър в споровете им, намесвайки се във взаимоотношенията между племената, а също и във вътрешните им работи. Граничните царства и племена постепенно попадали под все по-голяма зависимост от Рим. Римските търговци, наблюдатели и съветници прониква- ли във всички сфери и на определен етап държавиците били лишавани от остатъците на суверинитета си и превръщани в римски провинции.

 

Ключови думи:  

Pax Romana и племената между Рейн и Дунав през 1 в.