Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор

 

Автор:

К.ГЕРБОВ

 

Списание “Българска наука”

брой 68, юни 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Когато в първите дни на януари 1878 г. в Петербург се получили известията за блестящите победи на руските вой-ски и превземането на Одрин, а също и сведенията на граф Шувалов, изпра-тени от Лондон, че Англия може да се намеси в спора между Русия и Турция, руското правителство решило да на-прави изменения в замисления в Пор-дим предварителен план за сключва-не на мир с Портата.

 

Ключови думи:

Сан Стефано, мирен договор, България