Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – част 1

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – 1 част

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 65, март 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

След обявяването на Руско-турската война правителствата на държавите, подписали Парижкия мирен договор през 1856 г., заявили, че ще пазят неутралитет. Нито едно от тях не възразило официално на решението, прието от руското правителство. Разбира се, това единодушие имало формален характер и както се вижда от по-нататъшния развой на събитията, всяка страна се е отнасяла към тях и е реагирала от своя гледна точка и позиция. Германия се солидаризирала с руската военна намеса, а Англия и Австро- Унгария били против засилването на руското влияние на Балканите и в Средиземноморието.

 

Ключови думи:  

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор