Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – 3 част

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – 3 част

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 67, май 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Преди да падне обсадата на Плевен руското командване разбрало, че Турция вече започнала да мисли за сключване на мир и била сондирала с посланиците на Англия и Германия възможността тези държави да посредничат при преговорите. На 30 септември/12 ок- томври началникът на дипломатическата канцелария на главнокомандващия, Александър Нелидов, представил доклад, в който се посочвало, че за да се изпреварят турците и англичаните, било необходимо главната квартира да има предварително подготвени минимални условия, при които тя би се съгласила да започне мирните преговори. Условията, при които може да се уреди мира трябвало да бъдат съобщени на германския и австрийския император за съгласуване.

 

Ключови думи:  

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор