Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 69, юли 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Андраши получил на 14/26 януари от руския посланик във Виена Новиков съдържанието на руските основи на мира, които Портата вече се съгласила да подпише. Виждайки, че в тях не било променено това, с което не бил съгласен, на 16/28 януари първият министър натоварил своя посланик в Петербург Лангенау да връчи нота на Горчаков, в която да декларира, че приетите от Портата руски предварителни условия не отчитали интересите на Австро-Унгария и политиката, която Андраши защитавал в парламента. Той трябвало или да си подаде оставката или да заяви, че постигнатите договорености между Русия и Турция са невалидни, тъй като те променяли съществено съществуващите договори от 1856 и 1871 г., без това да е одобрено от страните-гаранти на тези договори.

 

Ключови думи:  

Пътят до Сан Стефано, прелиминарния мирен договор