Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – 2 част

Пътят до Сан Стефано и прелиминарния мирен договор – 2 част

 

Автор:

К. Гербов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 66, април 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На 12/24 април 1877 г. руски войски преминали свободно границата с Румъния и с бойни действия – границата с Османската империя в Кавказ. Части на Долнодунавския отряд извършили на 10/22 юни десант при Галац, след което започнало освобождението на Добруджа. Основните сили на руската армия според предварителният план на ген. Обручев трябвало да минат през Централна България и да се насочат към Одрин и Цариград. На 15/27 юни предните от- ряди преминали Дунав при Свищов и започнали настъпление към Балкана.

 

Ключови думи:  

Пътят до Сан Стефано,  прелиминарния мирен договор