Пътят на посланичествата и установяване на първите консули във възрожденския град (Пловдив и сродни центрове на санджаци)

Пътят на посланичествата и установяване на първите консули във възрожденския град (Пловдив и сродни центрове на санджаци)

Автор:

Ирена Георгиева Янчева

 

Списание „Българска наука“

брой 105, януари 2018 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Преминаването на делегациите от дипломатически пратеничества между Високата порта и Европа се осъществява се осъществява в публичното пространство на Балканския полуостров непосредствено по неговите главни артерии, унаследени и дейно функциониращи от Античността и Средновековието. Както и днес гръбнакът на пътната мрежа са големите артерии Via Singidunum и Via Egnasia, които от времето на Римската империя свързват не само българските земи, но Азия и Европа, Изтока и Запада.1 Именно Диагоналният път – най-пряк и сигурен между Виена и Цариград, остава в съзнанието на местното население, турските управленчески кръгове и сред редица европейски социални среди като пътят на посланичествата. По него се придвижва австрийската поща след 17 век. Тя остава до известна степен гарант за неприкосновеността, точността в крайното пристигане и осъществяване на комуникацията чрез хора и пощенски пратки.

 

Ключови думи:

Пловдив, история, България

 

READ ARTICLE