- Advertisement -

Пътят на посланичествата и установяване на първите консули във възрожденския град (Пловдив и сродни центрове на санджаци)