Патофизиология на оздравителния процес, следващ демиелинизацията при множествена склероза

Патофизиология на оздравителния процес, следващ демиелинизацията при множествена склероза

 

Автор:

д-р Христо Ватев д.м.н.

 

Списание “Българска наука”

брой 88, април 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Промените, които се проявяват, са в съответствие с възстановяването на болните. При пациент, който се е възстановил добре, мозъчната дейност, отговаряща на болната ръка, се увеличава след проведено лечение. Функционалният ядрено-магнитен резонанс (fNMR) е в състояние да локализира появата на нови зони на мозъчна дейност, работещи за да компенсират загубата, появила се в следствие на поражението.

 

 

Ключови думи:  

Патофизиология на оздравителния процес, демиелинизацията при множествена склероза