Патофизиология на оздравителния процес, следващ демиелинизацията при множествена склероза