Пъстър пор

Пъстър пор

 

Автори:

Димитра Лефтерова

д-р. Чавдар Черников

 

 

Списание „Българска наука“

брой 72, ноември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Пъстрият пор е разпространен в Източна Европа и в Азия. Ареалът му се простира от Балканския полуостров и Предна Азия / с изключение на Арабския полуостров/, през южна Русия и централна Азия до северозападен Китай и Монголия. Пъстрите порчета предпочитат сухи и полусухи територии, без дървета, такива като степи, полупустини и пустини.

 

 

Ключови думи:  

Пъстър пор