Пасаж на Венера – 06.06.2012

Пасаж на Венера – 06.06.2012

 

Автор:

Янко Николов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 49, юли/август 2012 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Наблюдения от Земята на преминавания на планети пред диска на Слънцето са възможни само за Вене- ра и Меркурий – единствените „вътрешни” планети, чиито орбити са разположени между нас и Слънцето. За Меркурий в течение на един век се наблюдават 13 пасажа, но за Венера явлението е рядко – за 243 години се случват четири пасажа, които се повтарят в следната последователност през 8; 105.5; 8; 121.5 години. Следващият пасаж на Венера ще бъде на 11 декември 2117 г. (но няма да може да се наблюдава от нашата страна – явлението ще е приключило при изгрева на Слънцето).

 

Ключови думи:  

Пасаж на Венера – 06.06.2012